Cần thợ bột và TCN, FT/PT. Tiệm ở Tanger Outlet Mall, 85 North. Bao lương $3,400-$4,400/tháng, tùy khả năng. Có chỗ ở cho thợ ở xa. 678-925-3199

Tiệm ở Suwanee. Rộng 3,100 sqft, khu khách sang, income ổn định. Có 21 ghế, 14 bàn. Cần biết thêm chi tiết xin gọi: 678-242-8223

NEW! Tiệm đông khách. Cần thợ Nữ biết làm đủ thứ và thợ làm TCN, full-time. Sẽ bao lương (nếu cần). Tiệm ở Lawrenceville & Suwanee. Good tip. Vùng Mỹ trắng. Xin liên lạc: 678-799-5597