Tiệm hoạt động lâu năm, trong khu shopping lớn Kroger. Có 8 thợ. Tiệm cách chợ HK II 20', cách Jonesboro 20'. Giá sang: 165K. 404-992-8791

Cần thợ Nam/Nữ biết làm TCN or everything. Lương $3,000/tháng trở lên, good tip. Tiệm ở Stone Mountain cách chơ HK 20'. L/L: 404-992-9327

Cần GẤP thợ Nam/Nữ biết làm bột hoặc tay chân nước. Lương từ $3,500-$5,000/tháng. Xin liên lạc: 404-717-6643 (C)

*Nhà ở 447 South Susan Creek Drive, Stone Mountain, GA 30083, cách chợ HK 17'. Free điện, nước & wifi. Phòng lớn $350, phòng nhỏ $300. Cọc $100. 856-449-3616