Cần GẤP thợ Nam/Nữ biết làm đủ thứ. Lương từ $3,500-$5,000/tháng. Xin liên lạc: 404-717-6643 (C)

TRUNG TÂM MUA SẮM MỚI XÂY DỰNG CHỈ CÒN LẠI 5 MẶT BẰNG TRỐNG 954-774-3689