Cần thợ có kinh nghiệm làm đủ thứ và tay chân nước. Lương cao, tip hậu. Tiệm ở Stockbridge. Xin liên lạc: 404-921-7187