NEW! NEW! Cấn thợ làm tay chân nước, biết làm bột càng tốt. Full time. Tiệm vùng Snellville, GA, cách chợ HK Jimmy Carter 15 phút. Tiệm đóng cửa sớm 7pm. Gọi đi làm liền. Xin liên lạc: 678-232-8674

Cần thợ làm bột. và thợ tay chân nước. Bao lương nếu cần. Xin liên lạc: 404-610-4115

Cần thợ Nữ làm everything (biết làm SNS, bột P&W), bao lương $800-$1,000/tuần. Thợ chân tay nước, bao lương $600/tuần trở lên. Tiệm ở Snellvile. Xin vui lòng liên lạc: 470-525-5102