Cần thợ Nữ biết làm tay chân nước và làm bột. Tiệm ở Smyrna, cách chợ HK II 20 phút lái xe. Lương cao, good tip. Tiệm làm vui vẻ thoải mái. Xin liên lạc Trang hoặc Vân: 470-308-0680