Cần thợ Nam/Nữ làm chân tay nước & bột, full time. Tiệm cách chợ Hongkong 25 phút. Liên lạc: 404-641-8648

Cần sang tiệm nail với giá 10K, vì cần moving gấp. Tiệm nằm trong khu Farmer Market, có 8 ghế còn mới. Vui lòng đến xem để biết thêm chi tiết. 404-402-7411