Tiệm đang cần gấp thợ nail Nam/Nữ biết làm SNS hoặc P&W càng tốt. Bao lương $150/ngày. Bảo đảm income cho thợ. Và cần thợ part time. Tiệm ở Smyrna, khách Mỹ trắng. Xin liên lạc Steven: 770-319-0449

Tiệm ở Smyrna, cách ATL 25 phút. Cần thợ biết làm tay chân nước, bột hoặc everything càng tốt. Tiệm rất đông khách. Lương cao, tip hậu. Chỗ làm vui vẻ. Mọi chi tiết xin liên lạc Diane: 770-545-5328 (C)

Cần thợ Nam/Nữ làm chân tay nước & bột, full time. Tiệm cách chợ Hongkong 25 phút. Liên lạc: 404-641-8648