Cần thợ biết làm tay chân nước và làm đủ thứ. Tiệm ở Smyrna, cách chợ HK II 20 phút lái xe. Lương cao tuỳ theo tay nghề, good tip. Xin liên lạc gặp Trang: 470-308-0680