Cần thợ bột biết làm Pink&White, SNS, Chân Tay Nước. Full-time or Part-time. Tiệm ở vùng Sandy Springs (Exit 25-285). *Đồng thời có 3 hair stations cho share. Xin liên lạc: 404-459-4280 (W)

Cần thợ nail Nam/Nữ biết làm bột hoặc SNS, eyelash, facial. Tiệm ở Sandy Spring, cách chợ HK 15’. Lương cao, tip hậu (tùy khả năng). Nếu muốn làm lâu dài xin liên lạc: 404-941-7428

Tiệm ở Sandy Springs, cần thợ biết làm đủ thứ, tay chân nước. Bao lương. Xin gọi Phuong: 770-827-0226

Tiệm ở Sandy Spring, cách chợ HK khoảng 15 phút. Cần nhiều thợ Nữ làm bột giỏi, thợ tay chân nước, biết làm SNS & gel. Khách Mỹ trắng 95%. Lương cao, tip hậu. Income $3,500-$5,000 nếu biết làm bột. Xin liên lạc: 678-906-6043

Cần thợ Nam/Nữ biết làm bột hoặc tay chân nước. FT/PT. Vùng Mỹ trắng, trong khu Publix. Tiệm cách chợ HK 25', cách Chamblee 15'. 678-799-0885

Tiệm ở Sandy Springs đông khách, giá cao, tip hậu. Cần đủ mọi tay nghề, SNS, Gel. Bao lương nếu cần. Xin gọi: 404-368-6319