Cần thợ có kinh nghiệm. Làm full time/Part time. Tiệm vùng Sandy Spring, Dunwoody. Lương từ $4,000-$6,000/tháng. Khách sang, tip cao. Xin liên lạc: 503-501-9077

Cần thợ nail Nam/Nữ biết làm bột hoặc SNS, eyelash, facial. Tiệm ở Sandy Spring, cách chợ HK 15’. Lương cao, tip hậu (tùy khả năng). Nếu muốn làm lâu dài xin liên lạc: 404-941-7428

Tiệm ở Sandy Springs, cần thợ biết làm đủ thứ, tay chân nước. Bao lương. Xin gọi Phuong: 770-827-0226

Cần thợ Nam/Nữ biết làm bột hoặc tay chân nước. FT/PT. Vùng Mỹ trắng, trong khu Publix. Tiệm cách chợ HK 25', cách Chamblee 15'. 678-799-0885

Tiệm ở Sandy Springs đông khách, giá cao, tip hậu. Cần đủ mọi tay nghề, SNS, Gel. Bao lương nếu cần. Xin gọi: 404-368-6319