Holy Nails cần thợ làm full time. Tiệm ở Sandy Spring, cách chợ Hongkong 15 phút. Xin liên lạc: 404-459-4280