Vì lý do không người trông coi nên cần sang tiệm nail. Vùng Roswell, exit 7B của N400. Giá 55K (có thể thương lượng). Đồng thời cũng cần nhiều thợ làm đủ thứ. 678-557-2875

Tiệm mới mở ở Roswell, khu Mỹ trắng. Cần nhiều thợ bột & tay chân nước. Sẽ bao lương. Mọi chi tiết xin liên lạc: 470-587-3738