Cần thợ biết làm bột càng tốt. Tiệm vùng Roswell. Bao lương cao, tiệm làm thoải mái, vui vẻ. 100% Mỹ trắng, tip cao. cách chợ HK 20 phút, đường đi không sợ kẹt xe. Làm Chủ Nhật. Xin liên lạc Lan: 706-961-5905