Tiệm ở Riverdale. Cần thợ Nam/Nữ làm TCN, bột or biết làm đủ thứ. CN Closed. Nếu không biết or ở VN mới qua sẽ đc hướng dẫn nghề. 770-756-4496 (C)

Vì thiếu người trông coi cần sang tiệm nail trên đường Hwy138 ở Riverdale, GA. Giá bán: $18,000. Rent: $1,100/tháng. Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc: 770-996-5991