Cần thợ Nam/Nữ & thợ chân tay nước, làm FT/PT. Lương cao từ $3,000-$4,000/tháng, nếu cần sẽ bao lương. Tiện đường có thể đi chung xe. 404-277-4110