Tiệm vùng Mỹ trắng, nằm trong Shopping Center lớn. Vùng South 85 PEACHTREE CITY. Income 65K up. Giá sang: 400K. Mọi chi tiết xin liên lạc Tony: 404-388-5034