Nhà dư 2 phòng cho share, khu Morrow, GA. Cách chợ Trinh 10 phút. Bao & điện nước. $300/tháng. Gần Costco, trường học, Interactive. Xin liên lạc: 404-932-2463

Cần Thợ Bột Nữ có kinh nghiệm, biết làm SNS và Thợ Nữ Tay Chân Nước. FT/PT (nghỉ Chủ Nhật). Tiệm rất bận trong khu Mỹ trắng. Xa lộ 75 South, exit 222. Cách Morrow 15 phút. Income từ $3,400-$4,200/tháng. Tip hậu. Bao lương hoặc ăn chia: Mọi chi tiết xin liên lạc: 404-610-1536 (C)