Cần thợ bột Nữ có kinh nghiệm, biết làm SNS. FT/PT. Tiệm rất bận trong khu Mỹ trắng. Xa lộ 75 South, exit 222. Cách Morrow 15 phút. Income từ $3,400-$4,000/tháng, nghỉ SUNDAY. Tip hậu. Bao lương/ăn chia: Mọi chi tiết xin liên lạc: 404-610-1536 (C)