Cần gấp phụ bếp Nam/Nữ, không cần biết nấu, không phân biệt tuổi tác. Xin liên lạc Hùng: 404-769-3908