Cần nhiều thợ nail biết làm Bột P&W, SNS or tay chân nước. Tiệm 1 : Trong khu Publix shopping center. Khách Mỹ trắng, lương cao Tiệm 2: Trong TP. Smyrna. Cách chợ HK 2 khoảng 25’ lái xe. Khách Mỹ trắng. Giá nail cao. Vui lòng liên lạc: Tiệm 1: 770-421-9594 Tiệm 2: 678-800-8286 770-421-9594 Jenny

Cần thợ có kinh nghiệm làm bột hoặc tay chân nước. Lương $3,500-$4,500/tháng. Tiệm ở Marietta, trong Walmart, cách chợ Hongkong 25 phút. Tiệm ít mùi. Bao lương nếu cần. Mọi chi tiết xin liên lạc Tony: 404-502-8446