Muốn mua tiệm có lời liền, vui lòng gọi ngay. Tiệm mới Remodel. Có 8 ghế, 8 bàn. Khu Stone Crest Mall, Lithona (ngay cổng Mall. Khách đông, income cao. Tiếp người thật lòng. 770-940-2713

Tiệm ở East 20, exit 71. Income từ 36K-42K/tháng. Mọi chi tiết xin liên lạc: 678-951-8888