Cần thợ Nam/Nữ biết làm everything và thợ TCN. Nếu cần sẽ bao lương. Tiệm ở Lithonia, Clarkson. Cách Stone Mountain 15 phút, cách chợ Trinh 30 phút, cách chợ HK 25 phút, cách chợ bà Lào 10'. Xin liên lạc: 678-559-6654