Tiệm rất đông khách ở Lagrange, GA. Cần gấp thợ nail có kinh nghiệm làm Bột, SNS or TCN, waxing, eyelashes. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Chỗ làm rất vui vẻ, thoải mái. Income $900-$1,200/tuần 678-446-6022