*Cần người đến nhà giữ bé 8 tháng tuổi. Bao ăn ở, lương $1,300/tháng. Nhà ở Kennesaw. Thật lòng yêu trẻ và muốn giữ bé liên lạc: 706-409-2406 Ngọc