We are in need of nail techs who are good at everything (acrylic and sns or mani n pedi, ect.) income $3k-$4k. The shop is located in a big shopping center. Please contact Cindy: 770-309-9834 770-309-9834

Cần gấp thợ biết làm chân tay nước và thợ biết làm đủ thứ. Lương từ $2,800-$4,500/tháng. Tiệm gần trường Đại Học Kennesaw. Xin liên lạc: 678-290-7708 (W)

Cần thợ biết làm P&W, SNS. Cần gấp thợ Nữ biết làm Gel Manicure & TCN. Chấp nhận bao lương or ăn chia tùy khả năng. Tiệm ở Kennesaw-Acworth, khu Mỹ trắng. Lương cao, tips hậu. Thật lòng muốn làm xin liên lạc Tammy 770-966-8638