Cần sang gấp tiệm nail vùng Kennesaw, GA vì thiếu người trông coi. Địa điểm tốt, giá cao. Xin vui lòng liên lạc: 678-354-0003

Cần thợ Nữ biết làm đủ thứ. Bao lương $150/ngày, hoặc ăn chia. Tiệm khu Mỹ trắng, tip rất cao, ở Kennesaw/Acworth. Có thể đón thợ trong khu chợ Hongkong. L/L: 678-343-7119

Cần thợ bột & chân tay nước. Tiệm ở Kennesaw/Acworth, khu Mỹ trắng. Xin liên lạc: 678-643-9639