Còn phòng cho share. Nhà ở gần trường Đại học Kennesaw State, gần xa lộ 75 & 575. Giá: $400/tháng. Mọi chi tiết xin liên lạc: 470-819-7322

Cần gấp thợ Nam/Nữ biết làm everything, full time hoặc part time. Tiệm ở Kennesaw, Acworth GA. Khu Mỹ trắng, tip cao, income từ $3,500-$5,000/tháng tuỳ theo khả năng. Xin liên lạc: 404-425-0997

Cần gấp nhiều thợ Nữ. Tiệm trong khu Publix, vùng Mỹ trắng Kennesaw, tip nhiều. Xin liên lạc: