Tiệm vùng Johns Creek-Suwanee. Cần thợ tóc Nam/Nữ có kinh nghiệm, làm full time/part time. Mọi chi tiết xin liên lạc: 404-983-1041