Cần thợ biết làm bột và chân tay nước. Bao lương $4,000/tháng trở lên. Tiệm vùng Mỹ trắng, Johns Creek, Alpharetta - Next to Publix. Đông khách, lương cao, tip hậu. Xin liên lạc: 404-960-1234

Basement còn 1 phòng cho Nữ sinh viên thuê. Có lối đi riêng. Bao điện, nước. Nhà vùng Johns Creek. Xin liên lạc: 404-771-6657

Cần thợ nail biết làm bột, tay chân nước, eyeslash, facial. Tiệm ở Duluth, Johns Creeks. Xin liên lạc: 404-376-9199

Cần thợ biết làm bột. Tiệm ở Johns Creek, cách chợ HK 15', trong khu Publix, vùng Mỹ trắng, khách sang. Xin Liên lạc: 404-786-2329

Cần thợ biết làm đủ thứ & TCN. Tiệm ở Johns Creek, trong shopping Target. Tiệm good income, good tip. Bao lương tuỳ khả năng nếu cần. XLL: 678-957-1818