Cần thợ có kinh nghiệm, làm full time/part time. Tiệm lớn, sang trọng. Kế bên Starbucks. Khu Mỹ trắng, cách chợ Assi 7 phút. XLL: 404-483-6006

Cần thợ biết làm bột & chân tay nước. Tiệm ở Johns Creek, cách chợ HK 15', trong khu Publix, vùng Mỹ trắng, khách sang. Liên lạc: 404-786-2329