*Cần người phụ việc nhà và nấu ăn. 5 ngày/tuần Có thể đi về mỗi ngày hoặc ở lai. Nhà ở gần Mall of Georgia 15 phút. Lương 1200/tháng. 678-640-2351

Cần rất nhiều thợ biết làm bột và thợ làm tay chân nước. Bao lương $3,500/tháng, trên ăn chia. Tiệm ở exit 129, trong khu chợ Publix. Khu Mỹ trắng. Xin liên lạc: 404-729-0212