Cần gấp thợ làm đủ thứ hoặc tay chân nước. Tiệm vùng Hiram. Chỗ làm thoải mái, vui vẻ. Xin Liên Lạc: 470-699-0061