Tiệm đông khách vùng Grayson/Snellville, cách Sugarloaf và Five Fork Trickum 15 phút, cách chợ Assi trên Pleasant Hill 25 phút. Có nhiều Walk ins, great income. Tiệm rộng rãi, đẹp, sạch sẽ, chủ dễ chịu, hoà đồng, không khí gia đình. Cần thợ Nữ full time có kinh nghiệm làm tất cả các loại móng: bột, SNS, gel, design…waxing và làm được Chủ Nhật. Tiệm sẽ bao lương tuỳ khả năng. Xin vui lòng gọi hoặc text: 614-678-9451 Quân

NEW! CẦN GẤP! Cần thợ có kinh nghiệm, làm FT & PT. good Income, good tip, good location. Tiệm vùng Lawrenceville/Grayson, GA. 770-685-1411