- Có Permit và bản vẽ cho 12 ghế, 8 bàn, 1 phòng wax, 1 nhà vệ sinh, 1 phòng ăn và chỗ để supplies - Builder credit $44K + - Khu Mỹ trắng với thu nhập của mỗi gia đình 84K/năm - Khu Shopping mới, gần Kroger Xin vui lòng liên hệ Chinh Phan: 678-276-6839

Cần thợ Nữ Full time/ Part time biết làm bột or TCN. Bảo đảm lương cao, tip hậu. Tiệm ở Grayson Hwy. 404-234-6412