Vì lý do chuyển đi nơi khác và không có người trông coi. Tiệm ở Gainesville, khu Mỹ trắng. Giá sang: 30K. Đồng thời cần thợ nail gấp. Ai thật lòng xin liên lạc:

Cần thợ có kinh nghiệm Gel, SNS. Bao lương từ $800 trở lên, tip cao, tiệm ở Gainesville, GA. 770-536-1411