Cần thợ có kinh nghiệm Gel, SNS. Bao lương từ $1,000/tuần trở lên, tip cao. tiệm ở Gainesville, GA. Mọi chi tiết xin liên lạc: 770-536-1411