Cần thợ Nữ. Tiệm ở Gainesville, khu Mỹ trắng, tip cao. Bao lương nếu cần tuỳ theo khả năng. Xin vui lòng liên lạc: 770-536-6169 (W)

Cần 3 người làm cho trại gà thịt. Cách ATL 1 tiếng lái xe. Bao ăn ở *Đồng thời cũng cần người giữ trẻ. Mọi chi tiết xin liên lạc: 304-919-0262