Tiệm vùng Gainesville, cách Mall of Georgia 15 phút. Cần thợ làm bột hoặc thợ tay chân nước. Bảo đảm income. Xin liên lạc: 770-532-0134

Cần thợ Nam/Nữ có kinh nghiệm. Đa số khách Mỹ trắng. Tiệm ở Gainesville, GA N985, exit 20. Xin vui lòng liên lạc: 404-451-2831 Liên

Cần thợ có kinh nghiệm Gel, SNS. Bao lương từ $800 trở lên, tip cao, tiệm ở Gainesville, GA. 770-536-1411

CẦN 2 NAM/NỮ (ƯU TIÊN VỢ/CHỒNG) HỖ TRỢ LƯỢM TRỨNG GÀ. BAO CHỖ Ở RIÊNG. TRẠI Ở LAWRENCEVILLE-GA 1HR. 413-885-8254 a.Lãm