Cần gấp thợ làm bột và tay chân nước, full time/part time. Tiệm khu đen, tip hậu, gần phi trường ATL. Bao lương $1,200/tuần cho thợ biết làm đủ thứ, thợ tay chân nước $1,000/tuần, có thể hơn tuỳ theo khả năng. Có nhà cho thợ ở xa & có xe đưa rước. Xin liên lạc Kim: 617-888-3387