Tiệm ở Dunwoody trong khu shopping center with Kroger. Có 6 ghế spa, 5 bàn nails. Income 22K-25K. Rent: 3.8K. Muốn nghỉ ngơi cần sang. Xin liên lạc: 770-714-9021

Cần gấp thợ làm bột & tay chân nước. Tiệm đông khách, ở Dunwoody. Lương cao, tip hậu. Mọi chi tiết xin liên lạc: 678-907-1216

Cần thợ nail khu Dunwoody. Tiệm lớn khu sang trọng, giá cao. Cần gấp nhiều thợ nail, bao lương tùy khả năng. Xin liên lạc: 404-433-1999