Cần sang tiệm Nail vùng Dunwoody. Có 8 ghế spa, 6 bàn nail, 1 phòng wax, 1 phòng tan. Tiệm rộng 1,800 sqft. Rent $4,500/tháng. Đồng thời cũng cần thợ Nữ biết làm everything, bao lương or ăn chia. Mọi chi tiết xin liên lạc: 404-936-3674