Tiệm ở Dundwoody 30338. Có 12 thợ. Income từ $650,000-$680,000/năm. Giá sang: $300,000. Thật lòng muốn mua xin liên lạc: 404-435-4165 VJ