Cần GẤP thợ tay chân nước hoặc làm đủ thứ càng tốt. Tiệm cách ATL 2 tiếng 30 phút. Có nhà cho thợ ở xa. Xin liên lạc: 678-448-2588 Lily

Thợ GẤP thợ làm đủ thứ. Lương từ 4K-5K/tháng. Cần các cô lớn tuổi làm TCN, lương từ 3K trở lên. Tiệm cách chợ HK 2 tiếng. Có phòng riêng cho thợ ở xa. 404-625-4861 Tú