Income $400,000/năm. Giá sang: 150K. Thật lòng & có khả năng xin gọi: 404-542-0244

Cần thợ bột có kinh nghiệm, biết làm everything. Tiệm ở Douglasville, hướng 20 West. Cách chợ Trinh, chợ Hongkong 40 phút. Xin liên lạc: 404-547-9595 (C)

Cần thợ Nam/Nữ làm tay chân nước hoặc bột, full time/part time. Tiệm vùng Douglasville, GA. Trong khu Walmart. Lương $4,000/tháng, tuỳ theo khả năng. 470-331-0192

Tiệm ở Thành Phố Douglasville, kế Arbor Mall. Income $4,000/tháng trở lên tùy theo tay nghề. Tiệm làm rất nhiều bột nhúng SNS. Xin liên lạc: 678-906-6998 Lily

Cần gấp nhiều thợ biết làm đủ thứ, bao lương hoặc thợ làm tay chân nước. Tiệm ở Douglasville, cách chợ HK 30 phút. Liên lạc: 770-489-0603

Cần thợ Nam/Nữ biết đủ thứ. Tiệm khu Mỹ trắng, khách đông, làm việc vui vẻ. $4,000/tháng+tip. Tiệm cách downtown Atlanta 30 phút. Khu Douglasville, GA L/L: 678-900-4104