Cần thợ làm tay chân nước hoặc biết làm bột, full time/part time. Tiệm vùng West 20 Douglasville, GA. Mọi chi tiết xin liên lạc: 770-920-5510 (W)

Cần 1 phụ nữ đến tiệm ở Douglasville GA dọn dẹp và phụ giặt khăn. Bao chỗ ở và có thể chỉ làm nails. Mọi chi tiết xin liên lạc: 571-216-1988

Cần gấp nhiều thợ biết làm đủ thứ, bao lương hoặc thợ làm tay chân nước. Tiệm ở Douglasville, cách chợ HK 30 phút. Liên lạc: 770-489-0603