Cần thợ bột có kinh nghiệm, biết làm everything, FT/PT. Tiệm ở Douglasville, hướng 20 West, cách chợ HK & chợ Trinh 40 phút. Income từ $4,000/tháng trở lên tuỳ theo khả năng. Xin liên lạc: 404-547-9595 (C)

Tiệm ở Thành Phố Douglasville, kế Arbor Mall. Income $4,000/tháng trở lên tùy theo tay nghề. Tiệm làm rất nhiều bột nhúng SNS. Xin liên lạc: 678-906-6998 Lily

Cần gấp nhiều thợ biết làm đủ thứ, bao lương hoặc thợ làm tay chân nước. Tiệm ở Douglasville, cách chợ HK 30 phút. Liên lạc: 770-489-0603