Tiệm ở Douglasville, GA. Trong khu Walmart Center, rộng 1,500 sqf. Tiệm rất đông khách, income cao. Giá sang: 90K. Thật lòng muốn sang xin liên lạc: 770-947-3507

Cần thợ Nam/Nữ biết đủ thứ. Tiệm khu Mỹ trắng, khách đông, làm việc vui vẻ. Income cao. Tiệm cách downtown Atlanta 30 phút. Khu Douglasville, GA L/L: 404-786-1218

Cần thợ biết làm bột hoặc tay chân nước (part-time/full-time). Tiệm ở vùng McDonough trong khu Publix. Income cao, tip hậu. Xin liên lạc Jon hoặc Vân: 770-914-3345

Cần thợ bột & CTN. Tiệm ở Dunwoody, cách chợ HK 15', vùng Mỹ trắng. Lương $3,000 trở lên, tip cao. Bao lương cho thợ biết làm đủ thứ. 470-282-3826 (W)