Tiệm Davi Nail trong Walmart ở Dekalb, GA. có 6 bàn, 6 ghế, máy giặt & sấy, 6 thợ. Lease còn 1 năm, ký lại dễ dàng. Rent $3,240, bao điện, nước. Giá 45K. Xin liên lạc: 404-468-0799