Cần nhiều thợ bột kinh nghiệm & thợ Pedicure Lương $3,000-$5,000/tháng (Bảo đảm) Tip trên $1,000/tháng Giá nail còn rất cao Thợ rất hiền Khách giàu & rất dễ chịu Chủ vui vẻ (quản lý trên 25 năm) Đ/c: 2066 North Decatur Rd, Decatur GA 30033. Gọi Amy: 404-728-0028 (W)

THE NAIL BAR 2104 N. Decatur Rd Decatur, GA 30033 Cần thợ bột và tay chân nước. Tiệm rất tiện đường. Lương và tip hậu. Xin liên lạc: 404-975-3527 (W)

Cần thợ bột & chân tay nước có kinh nghiệm. Bao lương $3,500 trở lên. Income từ $3,500-$5,000/tháng. Khu Mỹ đen. Địa chỉ: 2630 Rainbow Way, Suite A, Decatur GA 30034. Xin liên lạc: 404-451-9008