Tiệm vùng Decatur cần thợ bột & thợ TCN. Tiệm làm vui vẻ, thoải mái. Bảo đảm good income, từ $4,000 trở lên. Cách chợ Sài Gòn 20', chợ Trinh 15'. L/L: 404-786-9280