Vì lý do gia đình nên cần sang tiệm gấp ở Cumming, GA. Tiệm khu Mỹ trắng, khách sang, giá nail cao. Rộng 1,800 sqf. Có 14 ghế spa, 10 bàn nail. Thậ lòng mua xin liên lạc: 470-358-3090

Cần thợ nữ làm chân tay nước,biết bột càng tốt. Tiệm ở Cumming, khu Mỹ trắng gầnSuwanee và Johncreek. Lương ổn định, tip cao. L/L Kelly: 404-993-0392

Tiệm ở Cumming, GA. Bao lương tùy khả năng. Xin liên lạc: 678-947-0970 (W)

Cần sang tiệm tóc. Tiệm kế bên Publix, Cumming. Income 160K-200K/năm. Có 4 thợ. Thật lòng muốn mua xin liên lạc: 678-431-4226

Tiệm ở thành phố Cumming, GA. Giá nail rất cao, khách sang trọng, Mỹ trắng 100%. Lương từ $4,000-$5,000/tháng. Đang cần nhiều thợ Nữ làm chân tay nước, bột & SNS. Chủ vui vẻ, chỗ làm thoải mái. Xin liên lạc: 470-297-8847 (w)

Tiệm TNC Nail & Spa ở Cumming, GA, freeway 400N, exit 14. Giá nail cao, khách Mỹ trắng 99%. Tiệm đang cần thợ Nữ có kinh nghiệm làm tay chân nước, bột & SNS. Xin vui lòng liên lạc: 470-223-1233

Cần thợ nữ làm tay chân nước, gel, biết làm bột hoặc sns càng tốt. Tiệm vùng Mỹ trắng, lương cao, tip hậu, ăn chia hoặc bao lương tùy ý, thợ hoà đồng, vui vẻ, chủ tạo điều kiện nâng cao tay nghề. 706-436-6619