Tiệm quản lý mới ở Cumming, khu Mỹ trắng, giá nail cao, tip cao. Cần thợ làm full time Nam/Nữ biết làm everything về nail. Ưu tiên người biết tiếng Anh. Ăn chia 7/3. Chỗ làm việc vui vẻ, thoải mái như gia đình. *Đồng thời cần thợ tay chân nước. Xin liên lạc Elvira: Under new management. Good located in Cumming, good income, good tip. Hiring nail technicians to do everthing female/male, full time. Income divided 7/3. Work is fun and comfortable as the family. And hiring nail techinican for manicure & pedicure. Please contact Elvira: 404-993-9314 (English) 916-955-7943 (Vietnamese) 404-993-9314 (E)

Tiệm ở thành phố Cumming, GA. Giá nail rất cao, khách sang trọng, Mỹ trắng 100%. Lương từ $4,000-$5,000/tháng. Đang cần nhiều thợ Nữ làm chân tay nước, bột & SNS. Chủ vui vẻ, chỗ làm thoải mái. Xin liên lạc: 470-297-8847 (w)

Tiệm TNC Nail & Spa ở Cumming, GA, freeway 400N, exit 14. Giá nail cao, khách Mỹ trắng 99%. Tiệm đang cần thợ full time/part time có kinh nghiệm làm tay chân nước, bột & SNS. Xin vui lòng liên lạc: 470-223-1233