BAYB NAIL SPA cần thợ nail, tiệm cách chợ HK 15 phút. Khu sang, khách Mỹ trắng, lương cao, tips hậu. Tiệm ở khu Peachtree Corners. Vui lòng gọi: 678-643-5079

Tiệm vùng Corner, GA. Xin liên lạc: 678-413-3111