Cần thợ Nam/Nữ biết làm bột hoặc tay chân nước. Chỗ làm vui vẻ, thoải mái. Lương từ $1,000/tuần trở lên. Lương thấp nhất $3,000/tháng cho mùa đông (chủ sẽ bảo đảm). Tiệm ở Conyers, chủ sẽ bao lương tùy theo khả năng (nếu cần). Xin liên lạc: 770-761-9696

02/2018. Cần thợ Nam/Nữ làm chân tay nước hoặc bột, full time/part time. Lương từ $3,500-$4,500/tháng. Xin liên lạc: 404-368-4059

Allure Nail Bar in Conyers Georgia cần thợ nail. Bao lương $1,200/tuần. Tiệm rộng, thoáng, đẹp nhất Thành Phố. Chỗ làm vui vẻ, thoải mái. Xin liên lạc: 770-679-4284