Nhà có phòng cho share ở Jimmy-Carter, đối diện I Luv Pho I. Ưu tiên độc thân. Xin liên lạc: 404-388-7575

Cần gấp thợ bột & thợ tay chân nước làm FT/PT. Biết làm everything bao lương $1,000/tuần. Tiệm gần trường international ở Chamblee. Xin liên lạc: 404-388-7575