Nhà có phòng cho share ở Jimmy-Carter, đối diện I Luv Pho I. Ưu tiên độc thân. Xin liên lạc: 678-643-9298

Cần gấp thợ bột & thợ tay chân nước làm FT/PT. Biết làm everything bao lương $1,000/tuần. Tiệm gần trường international ở Chamblee. Xin liên lạc: 404-388-7575

INTERATIVE COLLEGE OF TECHNOLOGY 5303 New Peachtree Road Chamblee, GA 30341 * Các khóa Anh Văn đủ mọi trình độ từ căn bản đến nâng cao * Từ thứ Hai đến thứ Sáu * Thời gian học thuận tiện * Sáng: 9:00 ~ 1:00, chiều: 1:30 ~ 5:30, Tối: 6:00 ~ 10:00 * Lớp học được các giáo sư Mỹ có kinh nghiệm, tận tâm đảm trách * Khai giảng mỗi tháng * Vào cuối chuơng trình Anh Văn, có hướng dẫn học viên thi GED & TOEFL * Trợ cấp học phí nếu học viên hội đủ điều kiện * Đặc biệt có cấp thẻ I-20 cho du học sinh tại: 470-529-3752

Nhận giữ trẻ mọi lứa tuổi. Nhà ở vùng Chamblee gần Highway 285 và chợ Farmer. Có kinh nghiệm giữ trẻ lâu năm. Xin liên lạc Thuận: 770-561-7797