Sang tiệm nail vùng West Georgia, gần trường Đại Học. Income cao, rent rẻ. Giá cả thương lương. Đồng thời cũng cần thợ nail gấp. L/L: 404-281-0068 (C)