Cần thợ làm bột và chân tay nước. Tiệm vùng Hamilton Mill, cách GA Mall 5 phút, cách chợ HK II 20 phút. Good income, tip pay cash. Xin liên lạc: 678-382-2376 Quyên

Nhà có 1 phòng cho share. Bao điện nước & wifi. Nhà ngay Buford Hwy và Jimmy Carter. Chủ vui vẻ, dễ chịu. Giá: $300/tháng. Xin liên lạc: