*Mới vừa đăng! Full time/part time. Tiệm khu Buckhead, Mỹ trắng, cách chợ HK 15-20 phút. VỀ SỚM 7PM. Lương từ $3,500-$4,500. Đông khách, giá cao, tip nhiều, không trừ tiền ghế, supply, coupon. Chủ chỉ điều hành không làm và không có người nhà làm chung. Thân thiện, vui vẻ, thoải mái như gia đình. Xin liên lạc Tony: 404-402-3884 (C)

Tiệm vùng Buckhead, cách chợ HongKong 20 phút. Cần thợ làm full time hoặc part time. Xin liên lạc: 404-271-3490

Tiệm sửa quần áo khu Buckhead cần: 1 Nữ receptionist thông thạo tiếng Anh, làm việc lâu dài. Mọi chi tiết xin liên lạc: 404-388-9832