Cần thợ Nữ. Tiệm khu Buckhead, cách chợ Hongkong 20 phút. Khu Mỹ trắng, giá cao, thợ hiền. Mở cửa: 10am-7pm. Xin liên lạc: 404-402-4964 Yên

Tiệm ở vùng Buckhead. Khu Mỹ trắng. Lương cao, tip hậu. Xin liên lạc: 404-869-7797 (W)

Tiệm trong khu Whole Food Market mới, ở Brookhaven, Buckhead. Khách sang, Mỹ trắng, giá cao, tip cao. Cần thợ Nữ/Nam làm everything & cần thợ tay chân nước làm gel, làm waxing càng tốt. Bao lương tùy theo khả năng $800-$1,000/tuần. Xin liên lạc:

Cần thợ bột, thợ tay chân nước và facial, eyelash, massage. Lương cao, từ $800-$1,400/tuần, tip hậu. Tiệm vùng Buckhead, cách chợ Hong Kong 2 khoảng 25 phút. Xin liên lạc Anh: 404-518-4791