Tiệm tóc khu Mỹ trắng vùng Buckhead. Cần người phụ gội đầu, phải biết tiếng Anh (Nam hoặc Nữ), nếu biết nhiều việc liên quan về tóc càng tốt. Lương cao, tip hậu. Môi trường làm việc vui vẻ thoải mái và lịch sự. Xin liên lạc: 404-838-1255

Cần thợ nails vùng Buckhead-Sandy Spring cần 5 thợ làm TCN hoặc everything FT/PT. Lương $3,500-$5,300/tháng (mùa hè cũng như mùa đông). Tips cash rất cao. XLL: 404-735-9913 Tuấn

Cần thợ làm full-tim/part-time. Tiệm lâu năm, vùng BUCKHEAD, gần Buford Hwy, cách Jimmy Carter Blvd 13 phút. Lương cao, tip hậu. Liên lạc chị Hà: 404-245-3549

Mới đăng! Income từ $3,500-$5,000/tháng, bao lương nếu cần. Tiệm duy nhất đóng cửa 7 giờ. Khu Mỹ trắng, đông khách, giá cao, good tips. Chỗ làm vui vẻ, thoải mái, thân thiện. Chủ không làm, chỉ điều hành và không có người nhà làm, rất công bằng. Không trừ tiền ghế, tiền supply và coupon. Xin liên lạc: 404-402-3884 Tony

Cần thợ làm bột, tay chân nước, facial, eyelashes và massage. Lương cao, từ $800-$1,400/tuần, tip hậu. Tiệm vùng Buckhead, cách chợ Hong Kong II khoảng 25 phút. Xin liên lạc Vivian: 404-518-4791