Cần thợ Nam/Nữ làm FT/PT, biết làm tay chân nước, bột, SNS, facial, eyelashes…Tiệm rất đông khách, chỗ làm thoải mái. Khu Buckhead, kế bên Publix. Giá cao, good tip. Lương từ $4,000-$7,500/tháng. Tiệm cách chợ HK II khoàng 15 phút, cách Morrow 20 phút. Xin liên lạc: 404-518-5912 MJ