Tiệm Luxury Nails Bar. Trong khu Whole Food Shopping Center. Ở vùng Brookhaven, cách Chamblee 5 phút. Cần nhiều thợ nail làm bột, SNS và tay chân nước. Bao lương $800-$1,000/tuần, hơn Ăn chia, môi trường làm việc tốt, giá cao, tip hậu. Nails Bar now hiring full time/part time. Experience to do powder, manicure, SNS. Salary from $800-$1,000/week, base on experience and upscale work great environment. Please contact: 404-804-7372