Cần nhiều thợ Nam/Nữ GẤP GẤP, biết làm bột, gel & chân tay nước. Tiệm khu Mỹ trắng. Lương cao, tip hậu. Chỗ làm vui vẻ, thoải mái. Mọi chi tiết xin liên lạc: 678-908-4445