Có 2 farm cần bán: 6 chuồng gà thịt & 2 chuồng gà trứng. Ở North 85 of Georgia. Mọi chi tiết xin liên lạc: 678-620-6951 Ben