Cần thợ nail nữ biết làm bột, tay chân nước & wax càng tốt. Làm tuần 6 ngày (chủ nhật nghỉ). Bao lương $4,000/tháng. Tiệm ở Athens. Xin liên lạc: 678-708-8096 (A.Tú)

Tiệm vùng Athens cần thợ nail gấp. Khách Mỹ trắng 80%. Giá nail cao, chân nước từ $22-$50 and up. Bột nhúng SNS, Sola & Gel rất nhiều, giá từ $35-$50 and up. Tip hậu. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Xin liên lạc: Kiệt 678-477-4930

Cần thợ Nữ biết làm đủ thứ. Tiệm vùng Athens, khu Mỹ trắng, tip cao. Lương trên $1,000/tuần. Nếu ở Gwinnett có thể đi chung với chủ. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc: 706-227-2812 (C)