Biết làm bột P&W và tay chân nước. Tiệm ở Johns Creek, North 141 và Mcginnis Ferry, vùng Mỹ trắng. Lương cao, tip hậu. Xin liên lạc: 770-403-5284

Cần thợ làm TCN, SNS, bột hoặc biết làm tất cả càng tốt. Tiệm khách Mỹ trắng, sang trọng, good tips. Đối diện Avalon Mall ở Alpharetta, 400 North, exit 10. Chi tiết xin liên lạc: 404-918-6465 470-282-6025

Tiệm lớn, đẹp, rộng. Gần Avalon Mall–Alpharetta. Very good location, khu vực đang phát triển mạnh. Income 300k/năm. Giá sang: 100K. 404-384-0821 (Call)

Cần sang lease và tiệm Nail lớn đang build. Tiệm sang, đẹp ở Alpharetta. Khu vực khách sang trọng, giá nail cao. Xin liên lạc: 404-955-5702

Tiệm ở Alpharetta, trong khu Kroger Shopping Center, khu Mỹ trắng. Chỗ làm vui vẻ, thoải mái. Xin liên lạc chị Linh: 678-527-0869 (W)

Tiệm ở Alpharetta, trong khu Kroger Shopping Center, khu Mỹ trắng. Chỗ làm vui vẻ, thoải mái. Xin liên lạc chị Linh: 678-527-0869 (W)

Cần gấp thợ giỏi P&W & thợ chân tay nước, làm full time/part time. Tiệm trong khu Publix, Marietta, Mỹ trắng. Bao lương $4,000/tháng, good tip. Liên lạc: 770-925-5911

Tiệm vùng Alpharetta, gần Avalon Mall. Bao lương $800/tuần (6 ngày). Xin liên lạc anh Sơn: 770-833-6388 (c)

Cần thợ Nam/Nữ làm full time/part time. Có kinh nghiệm làm SNS, bột P&W, tay chân nước và gel. Bao lương $3,600- $4,200/tháng and up. Hơn ăn chia tùy theo tay nghề. Tiệm cách Jimmy Carter 20 phút. Tiệm lớn, sang trọng, good tip. * Cần Receptionist giỏi tiếng Anh. Xin liên lạc: 678-575-8987 (C) 770-650-2999 (W)

Cần GẤP thợ Nữ làm cho nhiều tiệm nail. Tiệm nằm trong khu Super Target & chợ Kroger, khu Mỹ trắng. Tiệm làm vui vẻ, thoải mái. Bảo đảm lương cao, tip hậu. Xin liên lạc Hùng: 404-819-8653