Tiệm ở TP Adairsville, cách Atlanta 1 tiếng lái xe cần thợ có kn chân tay nước và bột SNS. Thu nhập cao, có chỗ ở cho thợ ở xa. 404-316-2754