Cần thợ Nam/Nữ biết làm tất cả & thợ bột giỏi. Lương từ $1,000-$1,500/tuần. Có chỗ ở. Tiệm làm vui vẻ. * Đồng thời cần Babysitter. XLL: 912-384-6245

Cần thợ Nam/Nữ có kinh nghiệm làm bột và 1 thợ TCN. Income từ $3,500-$4,500. Tiệm trong Kroger ở Acworth. Khu MT, tip cao. L/L Kim: