Cần thợ nail và cần người chạy bàn cho nhà hàng gần Panama City Beach, FL. Khu Mỹ trắng, tip cao, giá cao. Income ổn định quanh năm. Tuổi tác không quan trọng, cần thợ làm lâu dài. Có phòng cho thuê, ở gần chỗ làm $250/ tháng. Xin liên lạc Trúc: 850-393-0819