Nail & Spa: 1315 W Broadway St, Oviedo, FL 32765. Tiệm nằm vùng Oviedo, đông khách income cao, tiền rent + CAM rẻ. Vì lý do gia đình nên cần sang gấp. Xin liên lạc Daniel Torris: 407-733-7159