Tiệm ở Ormond Beach, khách Mỹ trắng 100%, khách sang, típ rất cao, giá nail cao. Cần thợ nail biết làm bột, dipping powder, tay chân nước... Lương từ $800 - $1,300/ tuần. Bảo đảm lương tùy theo khả năng. Xin liên lạc: 386-334-5929