Cần nhiều thợ nail nữ biết làm tay chân nước hoặc everything. Tiệm ở khu Mỹ trắng, đảm bảo tip cao, income ổn định. Chỗ làm vui vẻ, thoải mái. Có chỗ ở cho thợ ở xa. Bao lương $800 trở lên hoặc ăn chia. Xin call/text: 352-620-5789 (c)

Cần 1 người giữ 1 bé tại nhà (bé 1 tuổi), có phòng riêng cho người giữ trẻ ở lại. Nhà ở Ocala, FL. Xin liên lạc: 352-299-1602