Tiệm nail đông khách, gần North Miami, cần gấp nhiều thợ nail biết làm đủ thứ. Lương bảo đảm từ $900-$1,300/ tuần. Chỗ làm vui vẻ, thoải mái, có chỗ cho thợ ở xa. Xin liên lạc: 571-214-8964 (c)