Tiệm ở Hallandale Beach, khu Mỹ trắng, khách sang. Cần gấp thợ nail biết làm bột và tay chân nước. Bao lương thợ tay chân nước $900/ tuần, thợ bột $1,100/ tuần. Xin liên lạc Hạnh: 954-458-5655